Beste instructeur,

Zoals bepaald in het VVW-Vademecum is iedere instructeur, vanaf niveau 2*, verplicht een driejaarlijkse bijscholing hulpverlening te volgen indien hij/zij in het bezit wil blijven van een geldige instructeurslicentie.

Om die reden zal er een bijscholingsdag ingericht worden voor de instructeurs van de Regio Vlaanderen.

Waar:
OLV kliniek
Moorselbaan 164
9300 Aalst

Wanneer:
Zaterdag 24/02/2018 van 10u tot 16u

Er kan gebruik gemaakt worden van een warme maaltijd of snack in het restaurant van de kliniek aan zeer democratische prijzen.

Meer info kan verkregen worden via Jurgen Hermans - HermansJurgen@telenet.be

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Gelieve uw achternaam, voornaam en geboortedatum correct in te geven. Met deze ingaves worden uw gegevens opgehaald uit de online database.