Beste instructeur,

Zoals bepaald in het VVW-Vademecum is iedere instructeur, vanaf niveau 2*, verplicht een driejaarlijkse bijscholing hulpverlening te volgen indien hij/zij in het bezit wil blijven van een geldige instructeurslicentie.

Om die reden zal er een bijscholingsdag ingericht worden voor de instructeurs van de regio's Limburg en Vlaams-Brabant.

Waar:
Stadsplein 1
3600 Genk

Wanneer:
Zondag 25/02/2018 van 10u tot 16u (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Broodjes, koffie en frisdrank verkrijgbaar.

Meer info kan verkregen worden via Edwin Wils - edwin.wils@hotmail.com

INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Gelieve uw achternaam, voornaam en geboortedatum correct in te geven. Met deze ingaves worden uw gegevens opgehaald uit de online database.